Aerator będzie napowietrzał jezioro Strzeszyńskie

Traw instalowanie odnowionego aerator na jeziorze Strzeszyńskim. Urządzenie pozwala zaopatrywać wodę przy dnie w dodatkową porcję tlenu. Po remoncie aerator może napowietrzać wodę także w bezwietrzne dni, a to dlatego, że zostały na nim zamontowane panele słoneczne. 

Aerator to urządzenie do napowietrzania wody przy dnie, pomagające usuwać z niej specyficzne gazy, np. metan i siarkowodór, które są szkodliwe dla dużej części żyjących w jeziorze organizmów żywych.

– Urządzenie jest napędzane siłą wiatru, a nie pobieraną z sieci energią elektryczną. Oznacza to, że w użyciu jest całkowicie bezkosztowe — tłumaczy Piotr Szczepanowski, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

Aerator wykorzystuje energię wiatru, a w bezwietrzne dni także słońca, do wydobywania wody ze strefy naddennej na powierzchnię, rozpylania jej i odprowadzeniu, już pozbawionej siarkowodoru i nasyconej tlenem, z powrotem na dno. Instalacja wpływa też na czystość jeziora, dozując do zbiornika substancję oczyszczającą.

W ciągu ostatnich 6 lat aerator przechodził drobne naprawy. Po latach przyszedł czas na gruntowną renowację. Urządzenie zostało oczyszczone z napisów naniesionych przez wandali. Poddano je też konserwacji. Dużym udogodnieniem będą wbudowane panele fotowoltaiczne.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl