7 milionów złotych na pomysły rad osiedli

Modernizacja Domu Tramwajarza na Jeżycach, remont boiska sportowego na os. Stefana Batorego, budowa nowego boiska do piłki nożnej na os. Stare Żegrze, czy modernizacja oświetlenia parkowego na Sołaczu  – to niektóre z inwestycji, które zostaną przeprowadzone na poznańskich osiedlach w 2023 roku ze środków konkursowych przeznaczonych dla osiedli.

Łącznie dofinansowanie otrzyma aż 12 wniosków z 21 złożonych przez poznańskie rady osiedli. Kwota przeznaczona na dofinansowanie inwestycji na osiedlach wyniesie w 2023 roku 7 milionów złotych. Dla porównania w roku 2021 były to 4 miliony. Konkurs na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – osiedli odbywa się co dwa lata. Często do konkursu zgłaszane są małe, osiedlowe inwestycje, jednak niezwykle ważne dla lokalnych społeczności. Decyzję, jaką inwestycje zgłosić do konkursu podejmują rady osiedli. Najlepsze wnioski, które otrzymają dofinansowanie wybiera dwunastoosobowa komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Poznania z urzędników, radnych miejskich oraz osiedlowych. Komisja po dokonaniu oceny złożonych wniosków oraz przeprowadzeniu wizji w terenie rekomenduje Prezydentowi te, które w jej opinii powinny otrzymać dofinansowanie. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych rozstrzygnięcie Prezydenta jest zgodne z udzieloną przez komisję konkursową rekomendacją. W 2023 roku w ramach konkursu grantowego na osiedlach zrealizowane zostanie 12 inwestycji:

 1. Modernizacja Domu Tramwajarza (Jeżyce)
 2. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Winiarską a ul. Sokoła (Winiary)
 3. Modernizacja kompleksu sportowego (Piątkowo)
 4. Modernizacja terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego (Ogrody)
 5. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (Żegrze)
 6. Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych (Głuszyna)
 7. Modernizacja oświetlenia Parku Sołackiego (Sołacz)
 8. Budowa chodnika wzdłuż Strzeszyńskiej Alei Demokracji (Strzeszyn)
 9. Budowa chodnika w ulicy Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Niżańskiej i Garaszewo (Krzesiny – Pokrzywno – Garaszewo)
 10. Budowa świetlicy sportowo rekreacyjnej (Kiekrz)
 11. Utworzenie zielonego dziedzińca zamiast betonowej wyspy ciepła (Łazarz)
 12. Modernizacja ciągów pieszych i rewitalizacja zieleni w Parku Szelągowskim (Stare Winogrady).

Mimo niepewnej sytuacji finansowej na rynkach budowlanych komisja konkursowa, która dokonała oceny wniosków liczy, że w ramach zaplanowanych środków finansowych uda się zrealizować wszystkie zwycięskie wnioski -mówi Łukasz Kapustka przewodniczący komisji konkursowej, radny Klub Wspólny Poznań

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl