Remonty zabytkowych poznańskich szkół

Ponad 4,3 mln zł – tyle pieniędzy zaplanowało w tym roku miasto na remont szkół i przedszkoli, które mieszczą się w zabytkowych budynkach. Dodatkowe 1,3 mln zł  dołoży Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Remonty czekają m.in. III LO, Szkołę Podstawową nr 25 i Szkołę Podstawową nr 36.  W tej ostatniej ruszyły już przygotowania do renowacji części elewacji budynku. Prace zaplanowano na dwa lata – mają kosztować 1,4 mln zł. Do tej pory na renowację szkoły miasto wydało ponad 3,4 mln zł. Zmodernizowano dachy we wszystkich budynkach, przeprowadzono też prace konserwatorsko-restauratorskie portalu i drzwi wejściowych do budynku szkoły. Zmodernizowano zabytkową wieżę zegarową i wykonano nowe schody prowadzące na taras widokowy. Zrewitalizowano zewnętrzny dziedziniec szkolny, przeprowadzono kompleksowy remont sali gimnastycznej. Aktualnie prowadzone są prace rekonstrukcyjne elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej i podokienników.

W tym roku remonty czekają też m.in. III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Na drugi etap modernizacji budynków szkoły, miasto przeznaczyło 6 mln zł. Za te pieniądze zmodernizowane zostaną dachy, pomieszczenia dydaktyczne, a budynek zostanie dostosowany do wymagań przeciwpożarowych. Od 2015 roku na remonty w III LO przeznaczono niemal 5,4 mln zł. Wzmocniono ściany i fundamenty budynku, zmodernizowano aulę, wymieniono stolarkę okienną.

Od 2015 roku na modernizacje i remonty w zabytkowych szkołach i przedszkolach Poznań przeznaczył ponad 21,6 mln zł.

To rekordowa kwota – podkreśla Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Ale pieniądze wydane na remonty zabytkowych szkół to podwójna inwestycja. Nie tylko inwestujemy w bazę oświatową, ale także w dziedzictwo kulturowe i wizerunek miasta. Przywracamy też dzięki nim atrakcyjność szkół śródmiejskich, które przez lata były często zaniedbywane i wymagają dodatkowych nakładów.

 

kontakt

 

 

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl