30 milionów złotych na remont płyty Starego Rynku

Poznań na inwestycję otrzymał 30 milionów złotych ze środków unijnych. Przebudowa trwać będzie półtora roku od wbicia pierwszej łopaty.

Płyta Starego Rynku zostanie wyrównana. Położona zostanie nowa nawierzchnia, w którą wkomponowany zostanie materiał historyczny. Cała powierzchnia rynku będzie równa, bez krawężników. Dzięki temu ogródki gastronomiczne będą mogły być ustawione bezpośrednio na płycie, bez konieczności budowania podestów. Wykonana zostanie nowa podbudowa nawierzchni, a także system odwodnienia i retencji wód opadowych.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona zarówno na płycie Starego Rynku, jak i na ulicach, które dochodzą do rynku (do ich pierwszych skrzyżowań). Inaczej niż obecnie będzie też po remoncie wyglądać ulica Jana Baptysty Quadro. Powstanie tam pasaż kultury, w którym będą się odbywać wydarzenia kulturalne.

Zasilanie w energię i media imprez kulturalnych oraz ogródków odbywać się będzie przez tzw. floorboxy, czyli wpuszczone w nawierzchnię skrzynki, do których będzie się można podłączyć. Dzięki temu okablowanie nie będzie utrudniało poruszania się.

Inwestycja będzie realizowana w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Prace budowlane zaczną się jesienią 2021 roku, po zakończonym sezonie ogródkowym, i potrwają do wiosny 2023 roku. Przed rozpoczęciem sezonu ogródkowego w 2023 roku cała płyta Starego Rynku będzie gotowa.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl