Materiał partnera

30 lat działalności REMONDIS Sanitech Poznań  

Nasze czerwono-białe logo jest bardzo dobrze znane mieszkankom oraz mieszkańcom Poznania, bo pojazdy REMONDIS-u odbierające i transportujące odpady komunalne stanowią stały element klimatu naszego miasta. Od 1992 roku obsługujemy tysiące altan śmietnikowych i posesji jednorodzinnych, ugruntowując pozycję branżowego lidera lokalnego rynku.

Nasza firma wywodzi się z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Poznaniu, działającego od lat pięćdziesiątych ub. wieku. W roku 1977 jego nazwę zmieniono na Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej, a w roku 1991 – przekształcono w zakład budżetowy KPTS „Sanitech”. Rok później Rada Miasta Poznania uchwaliła jego prywatyzację, a 21 grudnia 1992 roku Miasto Poznań iRETHMANN Recycling GmbH powołały RETHMANN-Sanitech-Poznań Sp. z o.o. Po 13 latach funkcjonowania Spółka zmieniała nazwę na obecną: REMONDIS Sanitech Poznań.

Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo rozwijało się technologicznie i organizacyjnie, dostosowując świadczoną usługę do zmieniających się przepisów i norm ochrony środowiska. Naszą pozycję budujemy nie tylko wdrażając innowacyjne rozwiązania, ale też bazując na długoletnim doświadczeniu. Finalnie w świadczonej przez nas usłudze liczy się skuteczne dotarcie do miejsc gromadzenia odpadów, a nasze brygady wywozowe doskonale znają specyfikę poznańskich dzielnic i osiedli.

Nasza praca może wydawać się relatywnie prosta – podjeżdżamy i opróżniamy zawartość pojemników, zbieramy worki.  W praktyce to dość skomplikowana usługa, a sama czynność odbioru odpadów z danego miejsca to końcowy efekt długich przygotowań. Nad całym procesem pracują informatycy, logistycy, specjaliści ds. ewidencji odpadów, dyspozytorzy… Przysłowiową kropkę nad i stawiają doświadczeni kierowcy i ich pomocnicy, którzy od wczesnego rana do późnego wieczora sprzątają miejsca gromadzenia odpadów, a następnie wywożą zebrane odpady do odpowiednich instalacji, w zależności od tzw. frakcji. Odpady zmieszane – do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, bioodpady – do Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Surowce wtórne, czyli papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło zagospodarowujemy we własnej sortowni przy ul. Krańcowej. Realizacja usługi jest ściśle monitorowana: pojazdy wyposażone są w kamery, a pojemniki – w chipy, dzięki czemu każdy odbiór rejestruje się automatycznie. Z kolei zbiórka worków czy odpadów wystawkowych potwierdzana jest za pomocą komputera pokładowego w danym pojeździe.

Ponieważ od 30 lat odbieramy, transportujemy i zagospodarowujemy odpady komunalne – dobrze wiemy, jak istotna jest sprawna realizacja tej usługi! Staramy się swoją wiedzą i doświadczeniem jak najlepiej służyć lokalnej społeczności. Gospodarka odpadami to przecież jeden z kluczowych elementów ochrony środowiska i funkcjonowania miasta. Robimy poznański porządek! Codziennie od 30 lat.

Materiał Partnera
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl