24 marca wybory do rad osiedli

24 marca odbędą się wybory do poznańskich rad osiedli. Warto wziąć udział w głosowaniu i wybrać swoich reprezentantów. Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do zmian w naszym najbliższym otoczeniu. Rady Osiedli mają do swojej dyspozycji spory budżet i duże możliwości działania.

Wybory do rad osiedli odbędą się w najbliższą niedzielę, 24 marca. Może wziąć w nich udział każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i zamieszkuje na stałe na terenie osiedla. Głosowanie będzie się odbywać w godzinach 8-20

Spośród 1248 kandydatów mieszkańcy Poznania wybiorą 678 radnych osiedlowych. Są też okręgi, w których nie udało się osiągnąć wymaganej liczby zgłoszeń. Taka sytuacja miała miejsca na osiedlach: Ogrody, Nowe Winogrady Wschód – okręg nr II, Rataje – okręgi nr IV i V. W takich okolicznościach nie przeprowadza się głosowania. Za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

Wyborca głosuje, stawiając znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Ilość postawionych znaków x nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym – informacja o liczbie wybieranych mandatów będzie znajdować się na karcie wyborczej.

– Miasto planując kolejne działania na danym terenie, prosi o opinię tamtejszą radę osiedla. Dotyczy to m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży lub zmiany przeznaczenia miejskich działek. Przedstawiciele rad osiedli zasiadają też w komisjach konkursowych, które mają wyłonić dyrektora szkoły lub przedszkola. Ich opinia naprawdę ma znaczenie — zauważa Andrzej Białas, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego, który przez 23 lata działał w radzie osiedla.

Poznańskie jednostki pomocnicze mają do dyspozycji spory budżet — większy niż wiele gmin na terenie Polski. W tym roku łączna pula pieniędzy wszystkich rad osiedli przekracza 50 milionów złotych. Oznacza to, że każda jednostka pomocnicza ma do wydania średnio około miliona złotych rocznie.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl