1,3 miliona złotych na remont ulicy na Szczepankowie

Wyremontowana zostanie ulica Sierpową na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej. Wybudowany będzie nowy chodnik, jezdnia oraz oświetlenie.

Prace budowlane na ul. Sierpowej, obejmuje budowę chodnika na 235-metrowym odcinku po wschodniej stronie drogi od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej. Przebudowany będzie również fragment jezdni ul. Sierpowej przed skrzyżowaniem z ul. Szczepankowo (ok. 90 metrów). Chodnik zostanie wykonany z płyt betonowych i będzie miał szerokość min. 2 metrów. Natomiast jezdnia zyska bitumiczną nawierzchnię o szerokości od 6 do 7,5 metrów na wlocie skrzyżowania z ul. Szczepankowo i zostanie połączona z istniejącym utwardzonym fragmentem ul. Sierpowej. W miejscu gruntowego łącznika pomiędzy ul. Sierpową i Szczepankowo, biegnącego wzdłuż ogrodzenia przepompowni Aquanetu, również powstanie chodnik z płyt betonowych.

Zmieni się także geometria wspomnianego wyżej skrzyżowania. Obecnie utwardzona jezdnia ul. Sierpowej „urywa się” na wysokości przepompowni, a ostatnie metry ulicy to nieutwardzona droga, łącząca się pod kątem ostrym z ul. Szczepankowo. Po przebudowie ul. Sierpowa kończyć się będzie łukiem i prostopadłym wlotem skrzyżowania. Poprawi to zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo poruszających się tędy pojazdów. Wlot ul. Sierpowej zostanie wyniesiony i wyznaczone na nim będzie przejście dla pieszych – informuje ZDM.

Przebudowa ul. Sierpowej zakłada również montaż oświetlenia, budowę kanału technologicznego i wykonanie odwodnienia oraz zjazdów na posesje. Posadzonych zostanie również 12 drzew.

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl