1214 wywiezionych wraków

1214 wraków usuniętych z ulic Poznania — to efekt pracy strażników rejonowych w 2018 roku. Najwięcej, bo aż 314 usunięto z terenu referatu Północ.

Takie auta retro nie tylko szpecą, ale również zajmują cenne miejsca parkingowe, a co ważniejsze – często są pootwierane, stanowiąc zagrożenie, i to nie tylko dla bawiących się dzieci. Zgodnie z art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, wrakiem jest pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Jak informują strażnicy, jeszcze kilka lat temu rocznie usuwali ok. 500 samochodów nieużywanych. Przełom nastąpił w 2016 roku, po wdrożeniu reformy straży miejskiej.
Od tej pory liczba usuwanych wraków ciągle rośnie – 2016 r. – 652, 2017 r. – 1013, 2018 r. – 1214.

W 2018roku wyglądało to następująco :
• 293 – odholowano na parkingi strzeżone,
• 921 – usunęli sami właściciele po interwencji strażnika,
w podziale terytorialnym
• Winogrady i Piątkowo – 314
• Wilda – 268
• Grunwald – 260
• Jeżyce – 180
• Nowe Miasto – 175
• Stare Miasto – 17

fot. straż miejska w Poznaniu

Należy pamiętać o tym, że przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym mają zastosowanie tylko w obrębie dróg publicznych oraz tych dróg osiedlowych, które objęte są strefą zamieszkania, bądź strefą ruchu.

DÓŁ ART

Artur Adamczak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl