Wielkopolska

12 województw zamiast 16? Taki jest pomysł. Co z Wielkopolską?

Czy granice Wielkopolski mogą ulec zmianie? Sugestia dotycząca zmiany liczby województw pojawiła się w raporcie Instytutu Sobieskiego. Zyskałyby m.in. Piła i Kalisz. Pomimo braku oficjalnego potwierdzenia ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, sama propozycja wywołała gorącą dyskusję.

Raport Instytutu Sobieskiego, przygotowano pod przewodnictwem dr. Łukasza Zaborowskiego. Podjęto kwestię reformy administracyjnej, sugerując możliwość zmiany granic regionów, w tym Wielkopolski. Zdaniem autorów, aktualny podział województw w Polsce nie wynika z konsekwentnej koncepcji i pogarsza na rozwój poszczególnych regionów.

Warianty reformy i ich konsekwencje dla Wielkopolski

Minimalny wariant nie zakłada bezpośrednich zmian granic Wielkopolski, ale proponuje nadanie statusu ośrodka wojewódzkiego regionowi kalisko-ostrowskiemu. Taka zmiana miałaby podnieść rangę miast w tym obszarze.

Według wariantu umiarkowanego miałyby powstać cztery nowe województwa, w tym województwo kaliskie, uznawane za najbardziej brakującą jednostkę w strukturze osadniczej kraju. W skład nowego województwa kaliskiego miałby wejść również powiat wieruszowski z województwa łódzkiego. W przypadku Wielkopolski, na północy region miałby zyskać Wałcz, co wzmocniłoby pozycję Piły.

Równoważący wariant zakłada funkcjonowanie 22 województw, w tym powstanie nowego województwa krajeńsko-pomorskiego, z odłączonym od Wielkopolski regionem pilskim. Granice Wielkopolski na południu mogłyby ulec zmianie, włączając Wschowę z lubuskiego do Wielkopolski.

Makroregionalny wariant proponuje utworzenie 12 dużych ośrodków. W przypadku Wielkopolski nie przewiduje to zmian granic, jednak sugeruje pozostawienie regionu pilskiego oraz Gniezna jako ośrodków wojewódzkich, z dodaniem kilku powiatów.

20 lat od ostatniej reformy

Ostatnia reforma administracyjna Polski miała miejsce w 1999 roku, wprowadzając trójstopniowy podział terytorium kraju.

Instytut Sobieskiego to think-thank działający od 20 lat. Zajmuje się badaniami naukowymi i eksperckimi, skupiając się na tematach związanych z gospodarką, innowacjami i nowymi technologiami. Ich raporty często stają się podstawą do debaty na temat przyszłości kraju.

Czytaj też: Tu był nielegalny parking. Teraz łąka kwietna z domkami dla owadów oraz kwiaty [ZDJĘCIA]

20
6

Maciej Szymkowiak
Zdarzyło się coś ważnego? Wyślij zdjęcie, film, pisz na kontakt@wpoznaniu.pl